Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach (obszar RD w Człuchowie)w obrębie Osusznica gmina Lipnica

2018-05-18 13:12:20
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-05-16 13:35:56
Obwieszczenia Wójta Gminy Tuchomie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

dotyczy przebudowy, budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica.

2018-05-14 13:13:58
Informacja przed wydaniem decyzji

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-05-04 14:07:15
Przedterminowe wybory sołtysa sołectwa Mielno

2018-05-04 13:42:58
Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci na 2018 rok

2018-04-26 14:49:52
Obwieszczenie o wniesieniu zażalenia od postanowienia o zawieszeniu postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu: BTW1201A) na terenie działki ne 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-04-20 08:57:50
Obwieszczenie Wójta Gminy Tuchomie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

dotyczy budowy i demontażu sieci elektroenergetycznej 0,4 kV w gminach Tuchomie i Lipnica obręb Kramarzyny gmina Tuchomie oraz obręb Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica

2018-04-16 13:24:22
Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

dotyczy budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 419/2 w miejscowości Lipnica, gmina Lipnica

2018-04-13 09:39:16
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

dotyczy przebudowy i rozbudowy drogi gminnej Brzeźno Szlacheckie - Brzozowo gmina Lipnica (działki nr cz. 425/6, 109 obręb Brzeźno Szlacheckie; działki nr 168, 91, cz. 24, cz. 103 obręb Brzozowo)

2018-04-10 13:15:27