Uchwała Nr II/11/2018 z dnia 26 listopada 2018 roku 

 

w sprawie zmiany określenia wysokości stawek i zwolnień podatku od środków transportowych

 

- treść uchwały

- zał.1 - stawki podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  całkowitej  powyżej  3,5  tony  i  poniżej  12  ton

- zał.2 - stawki  podatku  dla samochodów  ciężarowych  o  dopuszczalnej masie  całkowitej  równej  lub  wyższej  niż  12  ton

- zał.3 - stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o  dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów od  3,5  tony  i  poniżej  12  ton

- zał.4 - stawki podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej  niż  12  ton

- zał.5 - stawki podatku dla przyczep  i  naczep , które  łącznie z  pojazdem  silnikowym  posiadają  dopuszczalną  masę całkowitą  od  7 ton  i  poniżej  12  ton

- zał.6 - stawki  podatku  dla przyczep  i  naczep , które  łącznie z  pojazdem  silnikowym  posiadają dopuszczalną masę całkowitą  równą  lub  wyższą  niż  12  ton

- zał.7 - stawki  podatku  dla  autobusów

 

Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Emilia Główczewska
Czas wytworzenia: 2018-12-07 14:29:26
Czas publikacji: 2019-01-14 09:06:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak