Zarządzenie Nr 50/2018 z dnia 10.07.2018 roku 

 

w sprawie odstąpienia od stosowania procedur Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Gminie Lipnica dla zamówienia publicznego pn. "Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym"

 

- treść zarządzenia

 

Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Rekowska
Czas wytworzenia: 2018-12-07 14:07:25
Czas publikacji: 2018-12-07 14:07:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak