Zarządzenie Nr 49/2018 z dnia 06.07.2018 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018

 

- treść zarządzenia

- zał. 1 - plan dochodów budżetu gminy Lipnica na 2018 rok

- zał. 2 - plan wydatków budżetu gminy Lipnica na 2018 rok

- zał. 3 - plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

- zał. 4 - plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

 

Liczba odwiedzin : 6
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Krause
Czas wytworzenia: 2018-12-07 14:03:57
Czas publikacji: 2018-12-07 14:03:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak