Przetarg nieograniczony na: "Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2018/2020" 

 

 

- treść ogloszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- wykaz sprzętu

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- lista podmiotów

- projekt istotnych postanowień umowy

 

Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-11-09 12:37:13
Czas publikacji: 2018-11-09 12:37:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak