Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Lipnica 

 

 

- treść obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Trzecinski
Czas wytworzenia: 2018-11-09 08:47:16
Czas publikacji: 2018-11-09 08:47:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak