Zarządzenie Nr 19/2018 z dnia 28.02.2018 roku 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 

- treść zarządzenia

- zał. 1 - plan dochodów budżetu gminy Lipnica na 2018 rok

- zał. 2 - plan wydatków budżetu gminy Lipnica na 2018 rok

- zał. 3 - plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

- zał. 4 - plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

 

Liczba odwiedzin : 11
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Beata Krause
Czas wytworzenia: 2018-11-08 13:58:50
Czas publikacji: 2018-11-08 14:08:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak