Przetarg nieograniczony na: "Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego" 

 

 

Zmiany z dnia 21.11.2018 roku

 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 - zmiana treści ogłoszenia

- zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Zmiany z dnia 15.11.2018 roku

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- zmiana treści ogłoszenia

- zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia.docx

- załączniki do SIWZ

 

- pytania i odpowiedzi z dnia 19.11.2018 roku

- pytania i odpowiedzi z dnia 15.11.2018 roku

- pytania i odpowiedzi z dnia 09.11.2018 roku

 

 

 

Liczba odwiedzin : 315
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-11-08 12:29:07
Czas publikacji: 2018-11-22 13:55:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak