Przetarg nieograniczony na "Zagospodarowanie terenów sołectw na terenie gminy Lipnica poprzez wyposażenie w elementy małej architektury, siłownie terenowe" 

 

 

Zmiany z dnia 25.10.2018 roku

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- zmiana treści ogłoszenia

- pytania i odpowiedzi z dnia 25.10.2018 roku

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- doświadczenie zawodowe

- potencjał kadrowy

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- oświadczenie wykonawcy

- projekt istotnych postanowień umowy

- STWIOR: Ostrowite

- STWIOR: Borzyszkowy, Brzeźno Szlacheckie, Osusznica, Prądzona

 

Borzyszkowy:

- przedmiar robót

- projekt zagospodarowania terenu

- opis techniczny

- wahadło

- wioślarz

- przekrój przez nawierzchnie

- orbitrek

- biegacz

 

Brzeźno Szlacheckie:

- przedmiar robót

- projekt zagospodarowania terenu

- opis techniczny

- wyciskanie integracyjne

- przekrój przez nawierzchnie

- biegacz

- orbitrek

- wioślarz

 

Ostrowite:

- przedmiar robót

- projekt zagospodarowania terenu

- opis techniczny

- przekrój przez nawierzchnię ze sztucznej trawy

- wahadło

- biegacz

- orbitrek

- wioślarz

 

Osusznica:

- przedmiar robót

- projekt zagospodarowania terenu

- opis techniczny

- biegacz

- orbitrek

- przekrój przez nawierzchnie

- wyciskanie siedząc

- wioślarz

 

Prądzona:

- przedmiar robót

- projekt zagospodarowania terenu

- opis techniczny

- przekrój przez nawierzchnie

- wyciąg górny

- biegacz

- orbitrek

- wioślarz

 

Liczba odwiedzin : 146
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-10-12 13:55:15
Czas publikacji: 2018-10-25 12:36:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak