Przetarg nieograniczony na: "Budowę ulicy Górnej w Lipnicy" 

 

 

Zmiany z dnia 27.09.2018 roku

- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- zmiana treści ogłoszenia

 - projekt istotnych postanowień umowy

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- doświadczenie zawodowe

- potencjał kadrowy

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- lista podmiotów

- projekt istotnych postanowień umowy

 

- szczegółowa specyfikacja techniczna

- przedmiar robót I

- przedmiar II

- projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa

- zatwierdzenie organizacji ruchu

- projekt organizacji ruchu

- opis projektu - organizacja ruchu

- legenda - projekt organizacji ruchu

- opis techniczny

 

GEOLOGIA:

- legenda do przekrojów

- opis 1

- opis 2

- opis 3

- profil geologiczny 1

- profil geologiczny 2

- profil geologiczny 3

- profil geologiczny 4

- profil geologiczny 5

- spis treści

- strona tytułowa

- wykaz badań 1

- wykaz badań 2

- zał. 2.1. - karty otworów (1,2,3)

- zał. 2.2. - karty otworów (4,5,6)

- zał. 2.3. - karty otworów (7,8,9)

- zał. 2.4. - karty otworów (10)

 

Informacje BIOZ:

- informcja BIOZ

- informcja BIOZ

- informcja BIOZ

- informcja BIOZ

 

- opis techniczny - kanalizacja deszczowa

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- projekt budowlany - przebudowa słupów linii napowietrznej i sieci telekomunikacyjnej

- schemat - przebudowa linii napowietrznej - obwód nr 100

- schemat - przebudowa linii napowietrznej - obwód nr 300

- schemat - przebudowa sieci telekomunikacyjnej

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przebudowa sieci telekomunikacyjnej i linii napowietrznej

- projekt zagospodarowania terenu - przebieg trasy sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy linii napowietrznej i sieci telekomunikacyjnej

- profil przewodu kanalizacji do wpustów ulicznych od Wp-22 do Wp-53 oraz od Wp-81 do Wp-98

- profil przewodu kanalizacji od S-8 do S-7

- profil przewodu kanalizacji od S-10 do S-34

- profil przewodu kanalizacji od S-10 do S-8

- profil przewodu kanalizacji wpustów ulicznych od Wp-65 do Wp-43 oraz od Wp-44 do Wp-119

- ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - kanalizacja deszczowa

- odpis protokołu z narady koordynacyjnej z dn. 14.11.2014 r.

- odpis protokołu z narady koordynacyjnej z dn. 04.05.2016 r.

- część elektryczna - przebudowa słupów linii napowietrznej

- część telekomunikacyjna - przebudowa sieci telekomunikacyjnej

 

Uzgodnienie Orange - kanalizacja deszczowa:

- część 1.1

- część 1.2

 

- uzgodnienie Energa Operator - kanalizacja deszczowa

- uzgodnienie Energa Oświetlenie - kanalizacja deszczowa

 

UZGODNIENIA - ULICE: CHOJNICKA, DERDOWSKIEGO, WYBICKIEGO I RZEMIEŚLNICZA:

1. Uzgodnienie Energa Operator:

- część 1.1

- część 1.2

2. Uzgodnienie Energa Oświetlenie:

- część 1.1

- część 1.2

3. Uzgodnienie Orange:

- część 1.1

- część 1.2

4. Uzgodnienie wodno-kanalizacyjne

 

Uzgodnienie - przewód kanalizacji deszczowej:

- część 1.1

- część 1.2

- część 1.3

 

Uzgodnienie sieci telekomunikacyjnej i elektrycznej:

- część 1.1

- część 1.2

- część 1.3

- część 1.4

- część 1.5

- część 1.6

 

Uzgodnienie w zakresie wodno-kanalizacyjnym:

- część 1.1

- część 1.2

- część 1.3

- część 1.4

- część 1.5

- część 1.6

 

Liczba odwiedzin : 120
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-09-14 14:48:50
Czas publikacji: 2018-09-27 14:23:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak