Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 109, 425/6 obręb geodezyjny Brzeźno Szlacheckie, gmina Lipnica" 

 

 

- treść zawiadomienia

 

Liczba odwiedzin : 83
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-07-11 12:58:51
Czas publikacji: 2018-07-11 12:58:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak