Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na: "Modernizację i wyposażenie Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)"  

 

 

- treść ogłoszenia

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- formularz ofertowy

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- potencjał kadrowy

- oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

- oświadczenie wykonawcy

- projekt istotnych postanowień umowy

- dodatek nr 1 - program funkcjonalno-użytkowy

- dodatek nr 2 - zestawienie wyposażenia PSZOK

 

Liczba odwiedzin : 83
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Łukowicz
Czas wytworzenia: 2018-07-10 13:48:35
Czas publikacji: 2018-07-10 13:48:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak