Informacja o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz zakończeniu postępowania dowodowego przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

 

dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie stacji 110/15 kV GPZ Ostrowite", zlokalizowanego na działkach nr 3/1, 3/2, 9/1, 11, obręb ewidencyjny Borzyszkowy, gmina Lipnica, powiat bytowski

 

- treść informacji

 

Liczba odwiedzin : 39
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kamińska
Czas wytworzenia: 2018-06-26 13:50:07
Czas publikacji: 2018-07-09 15:44:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak