Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Lipnica 

 

 

- treść obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Witold Trzecinski
Czas wytworzenia: 2018-06-14 12:57:02
Czas publikacji: 2018-06-14 12:57:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak