Informacja o planowanym monitoringu lelka Caprimulgus europaeus w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 

 

 

- treść informacji

 

Liczba odwiedzin : 56
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kamińska
Czas wytworzenia: 2018-06-07 14:39:51
Czas publikacji: 2018-06-07 14:39:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak