Obwieszczenie przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

 

dotyczy wymiany awaryjnych odcinków linii napowietrznej 15 kV nr 241 Rucowe Lasy - Borowy Młyn na terenach leśnych (obszar RD w Człuchowie) w obrębie Osusznica, gmina Lipnica (działki nr 278, 281/5, 281/8, 280, 281/7, 281/1, 282, 283)

 

- treść obwieszczenia

 

Liczba odwiedzin : 45
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Małgorzata Rekowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Kamińska
Czas wytworzenia: 2018-06-07 11:40:31
Czas publikacji: 2018-06-07 11:40:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak