Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

 

 

- treść wniosku

 

Liczba odwiedzin : 665
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Lipnica
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Trzebiatowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Trzebiatowska
Czas wytworzenia: 2011-03-28 14:07:53
Czas publikacji: 2018-07-10 14:05:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak